Hatet mot Lady Dahmer och kopplingen till papparättsrörelsen

#KVINNOFRIDnu - End#MVAW

Den senaste veckan har vi kunnat se hur den feministiska bloggaren och samhällsdebattören Lady Dahmer fått ta emot hat och hot från såväl unga som äldre män. Bakgrunden är att Nyheter24 publicerade en artikel om ett nytt “parti” Maskulint initiativ.

Maskulint initiativ presenterade sin agenda i artikeln på nyhetssajten. En av deras huvudpunkter rörde vårdnadstvister. Redan här menar vi borde Nyheter24 ha reagerat och inte gett publicitet till ett uppenbart oseriöst initiativ på Facebook. Var fanns det kritiska förhållningssättet från Nyheter24?

Forskning, såväl nationell som internationell, visar att vårdnadstvister mestadels grundas i mannens/pappans våld.

Maskulint initiativ skrev:

“Vi ser skrämda på när vårdnadstvister löses genom att, utan ingående granskning, folk anser att en kvinnlig familjemedlem skulle vara mer lämpad att ta hand om ett barn än en manlig bara för att det “historiskt sätt har vart så”.

Dessa personer har naturligtvis inte kunskap om vårdnadstvister överhuvudtaget, vilket framgår med all…

View original post 1,043 more words

Tags: , , , , , , , , , , ,

About Jordgubbe

Strawman Berry

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: