Henrik Sundholm och sexualobjektivismen

Henrik Sundholm beskriver sig själv som en “objektivistisk pennfäktare och resonör”, med en “liberala debattbakgrund”.

På bloggen Tenebrism – som Sundholm ursprungligen drev anonymt – granskades feministiska kvinnor i hundratals blogginlägg. Bland annat menar Sundholm att somliga bloggerskor “riktar hat” mot män, och hanterar hans feministiska internkritik på ett okonstruktivt sätt. Så här skriver Sundholm i sitt inlägg Ett additament om Twitterfeministklubben (Tenebrism, 2014-06-19):

“NNNN tyckte inte om min kritik av det hon skriver på sin blogg, och det förstår jag. Däremot tycker jag inte det är rimligt att förvänta sig kunna tysta kritik, bara för att man ogillar den, särskilt inte när man själv ofta riktar hat mot befolkningsgrupper. Så jag svarade lakoniskt att NNNN bör lära sig att hantera kritik på ett mer konstruktivt sätt, om hon vill fortsätta vara en offentlig debattör, […]”

“Och det är kanske just det som är så provocerande? Att bli granskad av någon som är lugn och saklig, och som mest reagerar med en tröttsam suck när folk riktar gapig ilska mot mig på nätet.”

“Så tycker vi säkert oerhört olika om många saker, men jag betraktar inte – och behandlar inte – oliktänkande som personliga fiender. Att acceptera att folk tycker olika är en del av en mognadsprocess. Folk är inte hatiska och onda för att de inte håller med en jämt.”

I det här inlägget granskas Sundholms sexualpolitiska debattartiklar, publicerade eller återpublicerade i huvudsak på hans webbplats Equil.

Jordgubben har sökt Sundholm för kommentar och förtydligande i vissa sakfrågor men Sundholm har avböjt. Sundholm tog ner flertalet av sina mest kritiserade artiklar 2014-07-01. De artiklarna hämtades senast tidigare samma dag. Obs! Jordgubben tar avstånd från Sundholms åsikter!

Angående stigmatiseringen av parafilier (Equil, 2007-04-07):

“Att utlevandet av pedofili per definition skulle innebära våldtäkt eller övergrepp, är en fördom. Man menar oftast att barn och sexualitet inte hör ihop, men det är helt enkelt inte sant. Barn har helt visst en sexualitet som yttrar sig före puberteten, i form av fantasier och onani. Sexuellt umgänge behöver ej heller, märk väl, omfatta penetration vilket kanske är överraskande för många.”

“Även lagarna mot barnpornografi är absurda. […] Dessutom är inte bara framställandet av barnpornografi olagligt, utan även själva innehavet i sig. Det betraktar jag som fullständigt absurt. Man får emellertid porträttera barnpornografiskt material i en målning eller liknande, enligt Lag (2005:90). I den klassiskt dekadenta romanen “De elvatusen spöna” (1907) av Guillaume Apollinaire skildras, mot dess slut, hur furst Mony Vibescu våldtar ett spädbarn, och hur han sedan under pistolhot tvingar barnets far att göra detsamma. Detta är alltså, får man förmoda, helt inom lagens gränser – och det bör så vara! En filmatisering av boken skulle emellertid vara olaglig att göra, om man inte klippte bort den scenen. Hur ambivalent är inte lagen?”

Bokslut i pedofildebatten (Equil, 2007-04-17):

“Det har på sistone uppstått hätska debatter kring pedofili, inte minst på Helgon där både debattörer och deras inlägg har raderats (samt hela forumskategorin “udda och övrig sexualitet”). Det hör inte riktigt till ämnet, men jag vill ändå belysa att en viss person observerade en konversation om pedofili som fördes via gästböcker, och att denne anmälde saken till Aftonbladet [länk] sedan man på Helgon inte ansåg saken vara något i behov av ingrepp.”

“Man ansåg det plötsligt rätt att tysta ned allt prat om pedofili på hemsidan, vilket man gjorde bland annat genom att låsa trådarna samt att, som sagt, ta bort hela kategorin “udda och övrig sexualitet” i vilken jag själv var operatör. Jag kommer på intet sätt försvara en sådan reaktion, och jag blir nästan fysiskt illamående över sättet på vilket man valde att hantera saken. Detta är hur som helst bakgrunden till varför jag väljer att ta upp ämnet här. “

“Man menar att barn och sex inte går ihop, “låt barn vara barn” som det populära slagordet lyder. Barn kan naturligtvis inte vara annat än barn, något annat vore en självmotsägelse, men vad man vill insinuera är att barn saknar en sexualitet. Det är helt enkelt osant, och ett påstående som är falsifierat rent vetenskapligt. Kommer inte folk ihåg sina sexuella tankar och fantasier före trettonårsåldern, under de första sju åren av grundskolan? Jag minns åtminstone själv att jag hade fantasier i femårsåldern, trots att jag visste mycket lite om sex, och trots att de inte var vad en vuxens fantasier är.”

“Man kan hävda att jorden är platt och att månen är lika stor som solen, och det kan verka helt plausibelt vid första anblick, men när man tar hänsyn till fakta inser man hur fel man har. Detsamma gäller påståendet om att pedofili är en störning snarare än en läggning (notera hur man dessutom skapar en falsk dikotomi; det ena utesluter inte det andra) eller att utlevandet av pedofili av nödvändighet är liktydigt med övergrepp. Verkligheten är en annan.”

“Man menar att det är omoraliskt och fel med pedofili, men man får svårt att motivera sig utifrån något slags universell moralkodex. Det handlar till sidst og syvende om att upphöja personlig preferens och fördom till etiskt imperativ, vilket är ett hugskott vi snabbt identifierar och avfärdar. Jag verkar däremot absolut för en ökad tolerans och förståelse för pedofili (såväl som andra läggningar och preferenser) därför att den här häxjakten gör mig arg. Den äcklar mig.”

Bloggkommentar (Opassande, 2007-06-01):

“Pedofilins kritiker är rabiata och blodtörstiga och vansinniga. De använder känsloargument för att få människors konton raderade och deras bloggar/hemsidor nertagna. Eftersom jag tycker om både min blogg och mina konton lär jag inte uttrycka mig i frågan något mer. Men det är fullkomligt absurt hur dessa idioter med teflonpanerade hjärnor beter sig. Men jag har skrivit lite om saken tidigare: [länkar till de två ovan citerade inläggen]”

Om den perversa voyeur-staten (Equil, 2007-06-17):

“Bland många andra saker – och jag lovar att det finns många – har man infört en sexuell myndighetsålder, den så kallade “byxmyndigheten”. Allt kan tyvärr i det offentliga rummet rättfärdigas med invändningen att man vidtar mått och steg för att “skydda” barnen. Det är alltid lite ironiskt att höra argument om hur man inskränker friheten för individer därför att man vill “skydda” dem ifrån sig själva – för vem skall i sin tur “skydda” beskyddarna? “Men…” stammar man. “Men det här handlar ju om barnen!” Det är just vad det gör det. Det handlar om barnen, och därför vill jag inte påstå att de är kriminella ifall de har sex, eller att den person de har sex med är en våldtäktsman. Huruvida de är barn eller ej gör faktiskt ingen skillnad. De är individer och bör ha den politiska rätten att ha vilka frivilliga relationer de vill.”

Liberalism kontra kristen konservatism (Equil, 2008-01-18):

“För den som inte vet det, är PNVD ett klassiskt liberalt parti. Det man här har i åtanke är partiets förslag att byxmyndigheten skall sänkas ifrån 16 år till 12 år. Man har hävdat att partiet på sikt vill avskaffa gränsen helt och hållet – vilket jag absolut sympatiserar med.”

“Jag sade uttryckligen att jag ville avskaffa byxmyndighetslagen till förmån för lagarna mot övergrepp och våldtäkt. Fortfarande är det alltså olagligt att begå övergrepp eller våldtäkt, men den som sedan vill ha sex får ha det, när denne själv vill. (Vad man därutöver menar med “sex” kan vara vitt skilda ting.)”

“Något starkare skydd för de redan våldtagna, det har inte avskaffandet av byxmyndigheten att erbjuda. Däremot erbjuder den frihet till de som vill ha sex, oberoende av ålder.”

Den som ger sig in i leken får leken tåla (Tenebrism, 2014-02-02):

“Jag började diskutera filosofi och politik för ungefär tio år sedan. Till en början på Frizon (som var MUF:s numera nedlagda oberoende debattforum) och på Helgon. På Helgon blev jag något av en kändis, bl.a. för att jag diskuterade sex öppet trots att jag inte var anonym, men också för att jag hade extrema nyliberala åsikter. Bägge faktorer genererade en del hat, och även enstaka mordhot.”

“Mot bakgrund av sådana erfarenheter är NoBoyToys försök till karaktärsmord ganska beskedligt. Man publicerar bilder på mig, men utan blodstänk och utan kontaktuppgifter. Man rotar fram saker som skrivits av eller om mig för 5-10 år sedan, men också nyare saker som jag redan har bemött (bl.a. på NNNN:s blogg). Även om man snarare är ute efter att skada mig som person än att bemöta mina idéer, uppfattar jag inte inlägget som hotfullt.”

“Om det erbjuder läsaren någon lättnad är jag inte själv pedofil. Jag är inte heller ”pro-pedofil”, d.v.s. någon som anser att sex mellan barn och vuxen bör vara lagligt. Det var häxjakten på människor endast för att de råkar ha en pedofil sexualitet jag vände mig mot. De har tillräckliga problem som det är, att bära på en stigmatiserad sexualitet de varken bör eller får leva ut.”

Läs mer:

Advertisements

Tags: , , , , , , , ,

About Jordgubbe

Strawman Berry

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: