Archive | Henrik Sundholm RSS for this section

Henrik Sundholm och sexualobjektivismen

Henrik Sundholm beskriver sig själv som en “objektivistisk pennfäktare och resonör”, med en “liberala debattbakgrund”.

På bloggen Tenebrism – som Sundholm ursprungligen drev anonymt – granskades feministiska kvinnor i hundratals blogginlägg. Bland annat menar Sundholm att somliga bloggerskor “riktar hat” mot män, och hanterar hans feministiska internkritik på ett okonstruktivt sätt. Så här skriver Sundholm i sitt inlägg Ett additament om Twitterfeministklubben (Tenebrism, 2014-06-19):

“NNNN tyckte inte om min kritik av det hon skriver på sin blogg, och det förstår jag. Däremot tycker jag inte det är rimligt att förvänta sig kunna tysta kritik, bara för att man ogillar den, särskilt inte när man själv ofta riktar hat mot befolkningsgrupper. Så jag svarade lakoniskt att NNNN bör lära sig att hantera kritik på ett mer konstruktivt sätt, om hon vill fortsätta vara en offentlig debattör, […]”

“Och det är kanske just det som är så provocerande? Att bli granskad av någon som är lugn och saklig, och som mest reagerar med en tröttsam suck när folk riktar gapig ilska mot mig på nätet.”

“Så tycker vi säkert oerhört olika om många saker, men jag betraktar inte – och behandlar inte – oliktänkande som personliga fiender. Att acceptera att folk tycker olika är en del av en mognadsprocess. Folk är inte hatiska och onda för att de inte håller med en jämt.”

I det här inlägget granskas Sundholms sexualpolitiska debattartiklar, publicerade eller återpublicerade i huvudsak på hans webbplats Equil.

Jordgubben har sökt Sundholm för kommentar och förtydligande i vissa sakfrågor men Sundholm har avböjt. Sundholm tog ner flertalet av sina mest kritiserade artiklar 2014-07-01. De artiklarna hämtades senast tidigare samma dag. Obs! Jordgubben tar avstånd från Sundholms åsikter!

Angående stigmatiseringen av parafilier (Equil, 2007-04-07):

“Att utlevandet av pedofili per definition skulle innebära våldtäkt eller övergrepp, är en fördom. Man menar oftast att barn och sexualitet inte hör ihop, men det är helt enkelt inte sant. Barn har helt visst en sexualitet som yttrar sig före puberteten, i form av fantasier och onani. Sexuellt umgänge behöver ej heller, märk väl, omfatta penetration vilket kanske är överraskande för många.”

“Även lagarna mot barnpornografi är absurda. […] Dessutom är inte bara framställandet av barnpornografi olagligt, utan även själva innehavet i sig. Det betraktar jag som fullständigt absurt. Man får emellertid porträttera barnpornografiskt material i en målning eller liknande, enligt Lag (2005:90). I den klassiskt dekadenta romanen “De elvatusen spöna” (1907) av Guillaume Apollinaire skildras, mot dess slut, hur furst Mony Vibescu våldtar ett spädbarn, och hur han sedan under pistolhot tvingar barnets far att göra detsamma. Detta är alltså, får man förmoda, helt inom lagens gränser – och det bör så vara! En filmatisering av boken skulle emellertid vara olaglig att göra, om man inte klippte bort den scenen. Hur ambivalent är inte lagen?”

Bokslut i pedofildebatten (Equil, 2007-04-17):

“Det har på sistone uppstått hätska debatter kring pedofili, inte minst på Helgon där både debattörer och deras inlägg har raderats (samt hela forumskategorin “udda och övrig sexualitet”). Det hör inte riktigt till ämnet, men jag vill ändå belysa att en viss person observerade en konversation om pedofili som fördes via gästböcker, och att denne anmälde saken till Aftonbladet [länk] sedan man på Helgon inte ansåg saken vara något i behov av ingrepp.”

“Man ansåg det plötsligt rätt att tysta ned allt prat om pedofili på hemsidan, vilket man gjorde bland annat genom att låsa trådarna samt att, som sagt, ta bort hela kategorin “udda och övrig sexualitet” i vilken jag själv var operatör. Jag kommer på intet sätt försvara en sådan reaktion, och jag blir nästan fysiskt illamående över sättet på vilket man valde att hantera saken. Detta är hur som helst bakgrunden till varför jag väljer att ta upp ämnet här. “

“Man menar att barn och sex inte går ihop, “låt barn vara barn” som det populära slagordet lyder. Barn kan naturligtvis inte vara annat än barn, något annat vore en självmotsägelse, men vad man vill insinuera är att barn saknar en sexualitet. Det är helt enkelt osant, och ett påstående som är falsifierat rent vetenskapligt. Kommer inte folk ihåg sina sexuella tankar och fantasier före trettonårsåldern, under de första sju åren av grundskolan? Jag minns åtminstone själv att jag hade fantasier i femårsåldern, trots att jag visste mycket lite om sex, och trots att de inte var vad en vuxens fantasier är.”

“Man kan hävda att jorden är platt och att månen är lika stor som solen, och det kan verka helt plausibelt vid första anblick, men när man tar hänsyn till fakta inser man hur fel man har. Detsamma gäller påståendet om att pedofili är en störning snarare än en läggning (notera hur man dessutom skapar en falsk dikotomi; det ena utesluter inte det andra) eller att utlevandet av pedofili av nödvändighet är liktydigt med övergrepp. Verkligheten är en annan.”

“Man menar att det är omoraliskt och fel med pedofili, men man får svårt att motivera sig utifrån något slags universell moralkodex. Det handlar till sidst og syvende om att upphöja personlig preferens och fördom till etiskt imperativ, vilket är ett hugskott vi snabbt identifierar och avfärdar. Jag verkar däremot absolut för en ökad tolerans och förståelse för pedofili (såväl som andra läggningar och preferenser) därför att den här häxjakten gör mig arg. Den äcklar mig.”

Bloggkommentar (Opassande, 2007-06-01):

“Pedofilins kritiker är rabiata och blodtörstiga och vansinniga. De använder känsloargument för att få människors konton raderade och deras bloggar/hemsidor nertagna. Eftersom jag tycker om både min blogg och mina konton lär jag inte uttrycka mig i frågan något mer. Men det är fullkomligt absurt hur dessa idioter med teflonpanerade hjärnor beter sig. Men jag har skrivit lite om saken tidigare: [länkar till de två ovan citerade inläggen]”

Om den perversa voyeur-staten (Equil, 2007-06-17):

“Bland många andra saker – och jag lovar att det finns många – har man infört en sexuell myndighetsålder, den så kallade “byxmyndigheten”. Allt kan tyvärr i det offentliga rummet rättfärdigas med invändningen att man vidtar mått och steg för att “skydda” barnen. Det är alltid lite ironiskt att höra argument om hur man inskränker friheten för individer därför att man vill “skydda” dem ifrån sig själva – för vem skall i sin tur “skydda” beskyddarna? “Men…” stammar man. “Men det här handlar ju om barnen!” Det är just vad det gör det. Det handlar om barnen, och därför vill jag inte påstå att de är kriminella ifall de har sex, eller att den person de har sex med är en våldtäktsman. Huruvida de är barn eller ej gör faktiskt ingen skillnad. De är individer och bör ha den politiska rätten att ha vilka frivilliga relationer de vill.”

Liberalism kontra kristen konservatism (Equil, 2008-01-18):

“För den som inte vet det, är PNVD ett klassiskt liberalt parti. Det man här har i åtanke är partiets förslag att byxmyndigheten skall sänkas ifrån 16 år till 12 år. Man har hävdat att partiet på sikt vill avskaffa gränsen helt och hållet – vilket jag absolut sympatiserar med.”

“Jag sade uttryckligen att jag ville avskaffa byxmyndighetslagen till förmån för lagarna mot övergrepp och våldtäkt. Fortfarande är det alltså olagligt att begå övergrepp eller våldtäkt, men den som sedan vill ha sex får ha det, när denne själv vill. (Vad man därutöver menar med “sex” kan vara vitt skilda ting.)”

“Något starkare skydd för de redan våldtagna, det har inte avskaffandet av byxmyndigheten att erbjuda. Däremot erbjuder den frihet till de som vill ha sex, oberoende av ålder.”

Den som ger sig in i leken får leken tåla (Tenebrism, 2014-02-02):

“Jag började diskutera filosofi och politik för ungefär tio år sedan. Till en början på Frizon (som var MUF:s numera nedlagda oberoende debattforum) och på Helgon. På Helgon blev jag något av en kändis, bl.a. för att jag diskuterade sex öppet trots att jag inte var anonym, men också för att jag hade extrema nyliberala åsikter. Bägge faktorer genererade en del hat, och även enstaka mordhot.”

“Mot bakgrund av sådana erfarenheter är NoBoyToys försök till karaktärsmord ganska beskedligt. Man publicerar bilder på mig, men utan blodstänk och utan kontaktuppgifter. Man rotar fram saker som skrivits av eller om mig för 5-10 år sedan, men också nyare saker som jag redan har bemött (bl.a. på NNNN:s blogg). Även om man snarare är ute efter att skada mig som person än att bemöta mina idéer, uppfattar jag inte inlägget som hotfullt.”

“Om det erbjuder läsaren någon lättnad är jag inte själv pedofil. Jag är inte heller ”pro-pedofil”, d.v.s. någon som anser att sex mellan barn och vuxen bör vara lagligt. Det var häxjakten på människor endast för att de råkar ha en pedofil sexualitet jag vände mig mot. De har tillräckliga problem som det är, att bära på en stigmatiserad sexualitet de varken bör eller får leva ut.”

Läs mer:

Henrik Sundholm granskar feministiska kvinnor

Henrik Sundholm driver bloggen Tenebrism där han under en tid kritiskt “granskat” och debatterat feministiska kvinnor.

Fanny Åström, som varit under luppen i en mycket stor del av inläggen, beskriver Sundholms aktiviteter så här:

Ett moln på himlen (2013-12-06): […] Hen tog alltså upp kameran just när jag skulle prata och gick sedan kvickt efter att jag avslutat mitt tal.

Det är obehagligt det där. Den här personen är högerextremist, närmare bestämt objektivist. Jag känner mig väldigt obekväm med tanken på att hen tar sig till ett ställa enkom för att filma mig när jag pratar. Inte för att jag gjorde något jag inte kan stå för, men det är en jävligt oskön känsla.

Obehagligt stalkerbeteende hos antifeminist (2013-12-29): Det verkar som om samma person som filmade mitt tal för ett par veckor sedan också ligger bakom en antifeministblogg som i princip kommenterar vartenda inlägg jag skriver, och skriver till 70% om mig. Personen har också skrivit i min flashbacktråd. Det rör sig liksom inte om något direkt hot/hat, men det i likförbannat jävligt obehagligt att enskild individ är så jävla taggad på att ”kritisera” precis allt jag tar mig för. Vad är det som driver människan, liksom? […]

Tenebrism drevs ursprungligen med ett mått av hemlighetsmakeri, men det “spelar egentligen ingen större roll”, menar Sundholm i inlägget Radikalfeminismen: ett summa summarum (2013-12-29):

Fanny tror att hon listat ut vem jag är.

Kanske har hon det, och kanske inte. Jag har inte ansträngt mig för att försöka bibehålla absolut anonymitet. Även om jag skriver under namnet Tenebrism, har jag pö om pö nämnt saker som gör att det borde vara enkelt att ”avslöja” mig. Jag har även outat mig offentligt i sammanhang bortom bloggen. Det spelar egentligen ingen större roll.

Sundholm – som ser sig som en del av kvinnorörelsen – tycker att kvinnorna ska lära sig att hantera hans feministiska internkritik på ett “mer konstruktivt sätt”, än genom att reagera med “gapig ilska” och försök att “tysta” honom. Det förklarar Sundholm i inlägget Ett additament om Twitterfeministklubben (19/6):

Fanny tyckte inte om min kritik av det hon skriver på sin blogg, och det förstår jag. Däremot tycker jag inte det är rimligt att förvänta sig kunna tysta kritik, bara för att man ogillar den, […] Fanny bör lära sig att hantera kritik på ett mer konstruktivt sätt, om hon vill fortsätta vara en offentlig debattör, […]

Och det är kanske just det som är så provocerande? Att bli granskad av någon som är lugn och saklig, och som mest reagerar med en tröttsam suck när folk riktar gapig ilska mot mig på nätet.

Vad skriver Henrik Sundholm?

Ämnen på bloggen Tenebrism 2013-11-13 - 2014-02-10

Ämnen på bloggen Tenebrism perioden 2013-11-13 – 2014-02-10

Under perioden 2013-11-13 – 2014-02-10 skrev Sundholm 249 inlägg på bloggen Tenebrism.

I 45% (113 st) av dessa granskas vad Fanny skriver och gör.

Tre andra feministiska kvinnor har granskats i 23-24 inlägg vardera – samt en handfull andra i färre än 13 inlägg vardera. Inläggen om övriga feminister, exklusive Fanny, utgör 49% av periodens inlägg.

Sundholm har under perioden även skrivit 13 inlägg på bloggen som inte handlar om enskilda feminister.

Nedan följer samtliga rubriker för perioden:

223d Om feministiska män – Fanny skriver …
223d Om heterosexuellt förtryck – Idag skriver NNNN …
223d Är allt männens fel? – NNNN frågar …
222d Om heterosexuellt förtryck (2) – NNNN skriver …
222d Att inte tro på män – NNNN skriver …
222d untitled – NNNN skriver …
222d Nakenhet på Facebook – NNNN skriver …
222d Om fascism och politiskt våld – Fanny Åström skriver …
222d Om heterosexuellt förtryck (3) – NNNN skriver …
221d Agerande i sexuella situationer – Fanny skriver …
221d Brinnande hat mot män – NNNN skriver …
221d Om rätten till abort – Fanny skriver …
221d Om abort och kvinnosyn – NNNN skriver …
220d Ideologiska ramverk och rasism – NNNN skriver …
220d NNNN tio råd – NNNN ger tio råd …
220d Om mäns ansvarslöshet – Fanny skriver …
220d Att vara en dålig feminist – Fanny skriver …
219d Feminism som kunskapsfält – NNNN undrar …
219d NNNN och rasistiska strukturer – NNNN skriver …
219d Om behov inom relationer – Fanny skriver …
219d Om att hantera svartsjuka – Fanny skriver …
219d Om att hata män – NNNN skriver …
219d Om skuldbeläggning och rasism – NNNN skriver …
219d Är sex och våldtäkt samma sak? – NNNN skriver …
218d Om heterosexualitet – NNNN skriver …
217d Om kapitalismens och patriarkatets rasism – NNNN skriver …
217d Om den Internationella mansdagen – NNNN skriver …
217d Feminism och globalt folkmord – NNNN nämner …
216d En feminists förståelse för manshat – NNNN skriver …
216d Om monogami och kapitalism – NNNN skriver …
216d Om skönhet och rasism – Fanny skriver …
216d NNNN om nya tänkesätt – NNNN skriver …
215d Om maskulinitet – NNNN skriver …
215d Kvinnoseparatism och diskriminering – NNNN skriver …
214d Om filosofi och värdighet – Fanny skriver …
214d Män som söker kontakt med kvinnor – Fanny skriver …
214d Feministiskt Initiativ och patriarkatet – NNNN skriver …
213d Fanny om fascism och rasism – Fanny skriver …
212d Andra kvinnors livsval – Fanny skriver …
212d Om rasism och förtryck – Fanny skriver …
212d NNNN om skönhetsideal – NNNN skriver …
211d Maskulinitet och mansroll – Fanny skriver …
210d Barns uppfattning om kön – NNNN skriver …
210d Förtryck mellan nära och kära – NNNN skriver …
210d En radikalfeminists påtagliga kvinnoförakt – NNNN skriver …
210d Manshat och mäns våld mot kvinnor – Fanny skriver …
210d Att anklaga män utan grund – Fanny skriver …
210d En otrevlig feminist – NNNN skriver …
209d Bör män #TackaNej? – NNNN skriver …
209d Ett kommunistiskt lästips – Fanny ger oss …
209d Liberalismen och döden – NNNN skriver …
209d Några framtida icke-frågor – NNNN önskar …
208d Hellre mord än romantik – Fanny skriver …
208d Feminism och vetenskap – Bloggen nämns [av Fanny] …
208d Ekologiska varor och ekonomi – Fanny skriver …
208d Att vara kommunist – NNNN skriver …
207d Sverige och apartheid – NNNN skriver …
207d Kvinnoförtryck finns inte alltid överallt – NNNN skriver …
207d Liberalism och välgörenhet – Fanny skriver …
207d Ekologiska varor och ekonomi (2) – Fanny skriver …
206d Pretention och evidens – … har nämnts … [av bl.a Fanny] …
206d Reklam och yttrandefrihet – NNNN tror inte …
206d Den fruktlösa jakten på bra män – Fanny skriver …
206d Patriarkatet och heterosexualiteten – NNNN skriver …
205d Vädjan till vetenskapligt tänkande – Fanny nämner …
205d Det självgoda manshatet – NNNN skriver …
205d Betydelsen av historiska bedrifter – Fanny skriver …
205d Polismakten och allmän rättssäkerhet – NNNN skriver …
205d Interaktion med män och mansförakt – NNNN skriver …
205d Feminismens behov av ilska – NNNN skriver …
205d Om mäns muskelstyrka – Fanny skriver …
204d Feminiem istället för vetenskap – Fanny skriver …
203d Att förhålla sig till män – Fanny skriver …
203d Ekonomi, jobb och levnadsstandard – Fanny skriver …
202d Grejer män (kanske) gör – Fanny listar …
202d Ibland är feminism ett slags fascism – NNNN skriver …
202d Feminism: teori eller kamp? – Fanny skriver …
201d Sexraggande och friend zones – Fanny skriver …
201d Tacka nej till att sprida kunskap? – NNNN skriver …
201d Tips för att orka leva vidare – Fanny skriver …
201d Om mäns jävla utlösningar – Fanny skriver …
201d Rasism är en sorts kollektivism – NNNN skriver …
200d Objektifiering och revolutionär kamp – NNNN skriver …
200d Om mäns jävla utlösningar (2) – Fanny skriver …
200d Intersektionalitet och marxism – Fanny skriver …
200d Filmad och kränkt på öppen gata – Fanny skriver …
200d Om köttätande och etik – Fanny skriver …
199d Är män egoistiska kräk? – NNNN skriver …
199d Den radikalfeministiska normen – NNNN skriver …
199d Om inskränkt yttrandefrihet – NNNN skriver …
199d Om arbete och produktivitet – NNNN skriver …
198d Feminism och att slå folk – NNNN skriver …
198d Feminism i förhållande till rasism – NNNN skriver …
198d Patriarkatet, ignorans och illvilja – NNNN skriver …
198d Ingen respekt för oliktänkande – NNNN skriver …
197d Om reklam: en studie i källkritik – NNNN skriver …
197d Att ta manshatet på allvar – Fanny skriver …
197d Fanny Åströms förakt mot funktionshindrade – Fanny skriver …
196d Feminism och barnafödande – Fanny skriver …
196d Feminism och kvinnor som tar plats – Fanny skriver …
196d Om personlighetstyper – Fanny skriver …
196d Om karriär och arbetsliv – Fanny skriver …
195d Tankar om graviditet – Fanny skriver …
195d Skall män skjutas? – NNNN tycker …
195d Behovet av självrannsakan – Fanny skriver …
195d Jobba med rasistiska beteenden – Fanny skriver …
195d Om hat och välvilja – NNNN skriver …
195d Problemet är egentligen rasism – NNNN skriver …
194d Heterosexuell kärlek och psykisk ohälsa – NNNN skriver …
194d Uthängning och näthat – NNNN skriver …
194d Om fotografering av luciatågen – Fanny skriver …
193d Heterosexualitet är ingen valfråga – Fanny skriver …
193d Lite ekonomi och rational choice-teori – Fanny skriver …
193d Könsidentitet är förmodligen biologisk – Fanny skriver …
192d Om rasism och behovet av empiri – Fanny skriver …
191d Ett inlägg i den feministiska debatten – …, Fanny Åström och …
190d Feminismen som rörelse – NNNN skriver …
190d Att finna en sanna kärleken – Fanny skriver …
190d Feminism och ett öppet debattklimat – Fanny skriver …
189d Om feminism och provokation – Fanny skriver …
189d Mer om feminism och debattklimat – NNNN skriver …
189d Är mäns åsikter relevanta? – NNNN skriver …
189d Privilegier och förtryck – NNNN skriver …
189d Det är okej att vara heterosexuell – NNNN skriver …
188d Om arbetsmarknad och överlevnad – NNNN skriver …
188d Hört på Twitter #1 – … [feminister twittrar …]
188d Kommunism och snatteri – Fanny skriver …
188d Ur konsthistorien #1 – [Meta]
188d Om arbete och meningsfull fritid – Fanny skriver …
188d Våld mot oliktänkande är inte okej – NNNN skriver …
188d Humor om kön och sex är oftast okej – NNNN skriver …
188d Att föra en inkluderande debatt – NNNN skriver …
187d Ja, visst är det lustigt? – Fanny har tidigare skrivit …
187d Pinsamhet, relationer och sex – Fanny skriver …
187d Om relationer i patriarkatet – Fanny skriver …
187d Våld är inte ett argument – NNNN skriver …
187d Olika sätt att motarbeta förtryck – NNNN skriver …
186d Bistånd lyfter inte fattiga länder – NNNN skriver …
186d Att älska sin kropp – Fanny skriver …
186d Om klyftor och medelklass – Fanny skriver …
186d Feminism: övertygelse och empiri – NNNN skriver …
185d Är det möjligt att passa in i samhället? – Fanny skriver …
185d Hört på Twitter #2 – NNNN har visst  …
185d En kvasiintellektuell invändning – NNNN skriver …
185d Lång diskussion om feminismkritik – … på NNNNs blogg. …
183d En oroväckande parallell – NNNN skriver …
183d Att förhålla sig till politiskt oliktänkande – NNNN skriver …
183d Antirasism och yttrandefrihet – Fanny skriver …
183d Polisen och våldsvänstern – Fanny skriver …
183d Om demonstrationer och politiskt våld – Fanny skriver …
182d Kampen och våldsvänstern – Fanny skriver …
182d Funktionshinder och vaginala orgasmer – NNNN skriver …
181d Betyder Vit Jul att föräldrar är onda? – Fanny skriver …
181d Ur konsthistorien #2 – [Meta]
181d Victoria Secret intar julaftonsteve – NNNN skriver …
180d Städhjälp är ett arbete bland andra – NNNN skriver …
180d När julen inte blir genusmedveten – NNNN …
180d Att vara liberal antirasist – Fanny skriver …
180d Feministiskt medveten och kunskapskrav – Fanny skriver …
180d Kort historielektion om könsroller – NNNN skriver …
179d Att skänka till fattiga är inte obehagligt – Fanny skriver …
179d Att bekämpa rasism med rasism – Fanny skriver …
178d Feminismen och vetenskapsföraktet – Fanny skriver …
178d Fattigdom och välgörenhet – Fanny skriver …
178d Bloggen som hinder i yrkeslivet – Fanny skriver …
177d Radikalfeminismen: ett summa summarum – Fanny tror …
173d Med blicken mot framtiden – [Meta]
172d Ur konsthistorien #3 – [Meta]
172d NNNN om emotionell korrekthet – NNNN länkade …
172d Grönt språkrör överväger landsförvisning – NNNN skriver …
171d Till försvar för extern diskussion – NNNN skriver …
171d Är klassisk feminism fortfarande aktuell? – Fanny skriver …
170d God Ton och konstruktiv retorik – NNNN skriver …
170d Kapitalismen är en jämn färd uppåt – Fanny skriver …
170d Kan man tvångsköna spädbarn? – NNNN skriver …
170d Yttrandefrihet ett trängande behov – NNNN föreslår …
170d God Ton och verbal aggressivitet – NNNN utvecklar …
170d Upplevelse av skönhet är inte en valfråga – NNNN skriver …
170d Inte alla män är vidriga förtryckare – NNNN undrar …
169d Manshatet finns lite här och var – NNNN undrar …
169d Sexnegativitet och öppen kritik – Fanny skriver …
169d Aborter är inte särskilt riskfyllda – Fanny skriver …
169d Behovet av sunt förnuft och källkritik – NNNN skriver …
168d Radikalfeminismen har ett imageproblem – NNNN skriver …
168d Hört på Twitter #3 – [Fanny och NNNN twittrar…]
168d Begreppet kvinnoförtryck – [Meta]
167d Om manshat och inkludering av män – Fanny skriver …
166d Bör manshatet rensas ut? – Fanny skriver …
166d Hat gör oss till sämre människor – Fanny skriver …
166d Politiker och God Ton – NNNN skriver …
166d Okej att vara hetero och sexuell – Fanny skriver …
165d Att inte ta aborträtten för given – Fanny skriver …
165d Ett nåja om feministisk kamp – NNNN skriver …
165d Olika idéer om kamratskap – NNNN skriver …
165d Manshat är inget krav för feminister – NNNN skriver …
164d Skönhet är ett mänskligt behov – NNNN skriver …
156d En strid ström av skit – [Meta]
155d En analys oförtjänt av sympati – [Meta]
153d Feminism handlar om många saker – [Meta]
152d Förstör feminismen kärlekslivet? – Fanny skriver …
152d Kritik mot feminism är inte att kränka person – Fanny skriver …
152d Om feministiska olikheter – Fanny skriver …
152d Att tolka humor ideologiskt – Fanny skriver …
152d Sexuell konkurrens och initiativ – Fanny skriver …
152d Nakenbilder och hämndporr – NNNN skriver …
152d Allt eller inget åt bägge håll – NNNN skriver …
152d Ett privilegierat nonsens – NNNN skriver …
152d Att anklagas för att förtrycka – NNNN ger oss råd …
152d Bland kukar och fittor – NNNN skriver …
151d Genus mot vetenskap – Fanny skriver …
151d Kyparen, det ligger kommunism i maten! – Fanny skriver …
150d Privilegierat hat och revolution – NNNN skriver …
150d Bör även manliga feminister dödas? – NNNN bloggar …
150d Har feminismen gått för långt? – NNNN skriver …
150d Hatet är okej om inte fel personer ser det – NNNN skriver …
150d Män gör fel även i sitt manshat – Fanny skriver …
150d Lattepappor förtrycker inte heller – Fanny skriver …
149d Lever vi i en våldtäktskultur? – NNNN skriver …
149d Mjuka män och att avstå från sex – NNNN skriver …
148d Feminismen är en ideologi – NNNN skriver …
148d Politiskt våld är fel oavsett ideologi – Fanny skriver …
148d Hört på Twitter #4 – … har aldrig påstått att Fanny …
148d Ur konsthistorien #4 – [Meta]
147d Lite om ekonomi och kapitalism – NNNN skriver …
147d Tydligen fel på vänstermän också – Fanny skriver …
146d Om snyfthistorier och källkritik – Fanny skriver …
146d Hat och sexism är ett problem – Fanny skriver …
146d Problemet med identitetspolitik – Fanny skriver …
145d En revolution som aldrig kommer – NNNN skriver …
145d Relationer och känslomässigt arbete – Fanny skriver …
145d Bör gemenskap baseras på kön? – Fanny skriver …
144d Sexköp och trafficking – NNNN skriver …
143d Även feministiska män är män – Fanny skriver …
143d Men om hon egentligen vill då? – Fanny skriver …
142d Att inte vilja delta i systraskapet – Fanny skriver …
141d Den som ger sig in i leken får leken tåla – [Meta]
138d Vi kan alla bli monster ikväll – NNNN skriver …
138d Tankebrott och rasism på riktigt – NNNN skriver …
138d När manshat blir självförakt – Fanny skriver …
138d Relationer och deras komplexa dynamik – Fanny skriver …
138d Obildat hat bygger murar – NNNN skriver …
137d Skönhetsideal före media och reklam – [Meta]
137d Bröd och skådespel åt folket – NNNN tidigare inlägg …
136d Kan en feminist kritisera feminism? – [Meta]
136d Ett folkmord kan ju inte skada – NNNN skriver …
136d En odramatisk syn på diskussion – Fanny skriver …
135d Ett manligt perspektiv på patriarkatet – NNNN skriver …
135d En romantisk livskänsla #1 – [… avslutar med tweet av Fanny]
133d När Sisyfos lämnar kullen – [Meta]

Henrik Sundholm och clinchen med feministklubben

Henrik Sundholm är en obunden twitterfeminist, museiassisten och landskapsfotograf, som inte sällan bidrar med sitt frihetliga perspektiv på kultur- och samhällsfrågor.

Henrik Sundholm

Henrik Sundholm

Sundholm uppskattar en god ton, ett vårdat språk och gott uppförande. Vart kvinnor ska tömma menskoppens innehåll – i jobbiga snubbars ölglas eller ansikten — är sålunda en icke-fråga inom Sundholms feministiska landskap.

Sundholm har inte desto mindre sex-chockat det pryda nätet med sina olika ståndpunkter och essäer inom sexualpolitiken, och nu har sex-debatten blossat upp igen.

Sundholm har under en tid bedrivit en omfattande “granskning” av feminister där en feminist även blev videofilmad under ett tal. Sundholm själv tror att det är hans “lugna och sakliga” sätt som provocerar och orsakar obehag hos kvinnorna.

Så här skriver Sundholm i sitt blogginlägg Ett additament om Twitterfeministklubben, 19/6:

Den typen av [avhumaniserande] retorik får man svårt att hitta på den här bloggen. Här sägs aldrig att kvinnor eller feminister skall krossas och sparkas på, inte ens för att göra någon mindre än bokstavlig poäng av köns- eller ideologiskt hat. Här finns inte ens några osmakliga gliringar som kommenterar utseende eller hävdar att någon ”fått för lite kuk”. Och det är kanske just det som är så provocerande? Att bli granskad av någon som är lugn och saklig, och som mest reagerar med en tröttsam suck när folk riktar gapig ilska mot mig på nätet.

Sundholm anser sig å andra sidan vara utsatt för ett “karaktärsmord” regisserat av “feministklubben” på Twitter.

“Klubben” beskrivs av Sundholm som en hänsynslös “rörelse … med ännnu mindre moralisk kompass” än den kristna konservativismen, som vidare “verkar anse att det är okej att knivhugga ihjäl folk med fel åsikter”. (Obs! Jordgubben tycker absolut inte att det är okej att knivhugga ihjäl folk!)

When Darkness Falls har bland annat skrivit följande om Sundholm:

When Darkness Falls (3/2): NoBoyToy har granskat Henrik Sundholm, anti-feministen bakom bloggen Tenebrism, och funnit en del intressanta uttalanden från honom. NoBoyToys inlägg hittar du här. För er som inte följt med ska jag dra en kort resumé. Sundholm har under flera års tid haft en osund fixering av Fanny. Han kom till ett möte där hon deltog och filmade henne när hon höll tal. Med tanke på hans fixering och att han är anti-feminist kan man nog utgå från att han inte var där för att lyssna på Fannys feministiska klokskaper. Han ägnar också merparten av sin blogg åt att citera och förlöjliga Fanny och bortförklarar det med att han kritiserar feminister. […]

When Darkness Falls (3/6): […] Jag bestämde mig för att slå tillbaka. För min egen skull och för alla de kvinnor som blir hatade och hotade av de här männen. Jag pratade med NoBoyToy (som har haft mycket med anti-feminister och MRA-män att göra och är helt briljant på att bemöta dem) om vad vi kunde göra. Vi började med att granska Henrik Sundholm aka Tenebrism, som ägnat några hundra (tusen?) inlägg åt att ”kritiskt och sakligt granska” feminister. Vi skrev väl sammanlagt sex, sju inlägg där vi i hans egen anda gick igenom och citerade vad hans sagt på nätet de senaste åren. Jag var inte säker på om det här var rätt väg att gå, det ska jag erkänna. Det kunde ju ha blivit en backfire och intensifierat och eskalerat hans feminist- och kvinnohat. Det som hände var att han blev mycket illa berörd och raderade alla inlägg på sin blogg. Där ser man. Intressant, eller hur? […]

 

Mer om Henrik Sundholm: