Archive | Reposts RSS for this section

“Bash a bitch”: Mansradikalernas kvinnohat

Återpublicerat efter översättning från originalet hos Melinda Tankard Reist, med tillstånd av Caitlin Roper som författat inlägget.

I förra veckan publicerade jag ett inlägg på Online Opinion om den epidemi som är mäns våld mot kvinnor. Jag hävdar att nyhetskanaler tenderar att dölja den könsspecifika naturen på våld i hemmet och uppmanade media att tydligt ange könet på förövaren vid våld mot kvinnor. Vi kan inte bekämpa det vi inte kan tala om.

Denna vecka publicerade Online Opinion en replik från Adam Blanch, som beskriver sig själv som “en passionerad förespråkare av mäns rättigheter och frigörelse” (han är, tydligen, även en “själslig vägledare”). Hans argument, helt i linje med mansrättsrörelsens kvinnofientliga agenda, kan sammanfattas enligt nedan:

  • Det vore fördomsfullt att påstå att män är de huvudsakliga förövarna av våld mot kvinnor.
  • Våld mot kvinnor är inte särskilt vanligt.
  • Kön saknar relevans som bidragande faktor till våld, dessutom är kvinnor mer våldsamma än män i vilket fall.
  • Feminister tjänar på satsningar mot våld i nära relationer [“feminismens guldgruva”] som “finansierar feminismen”.

Dessa standardargument från mansrättsrörelsen står i bjär kontrast mot Världshälsoorganisationens statistik, som beskriver våld mot kvinnor som ett “betydande folkhälsoproblem”, när 35% av världens kvinnor under sin livstid utsätts för våld i nära relation eller sexuellt våld av en främmande gärningsman.

Statistik från White Ribbon Foundation visar liktydigt att en av tre australienska kvinnor kommer att utsättas för fysiskt eller sexuellt våld under sin livstid. Våld är den vanligaste orsaken till personskador eller dödsfall för kvinnor mellan 18 och 45 år.

Kvinnorörelsens aktivister är vana att se MRA:er förneka omfattningen av mäns våld mot kvinnor, blåsa upp antalet falska anmälningar och framställa sig själva som förtryckta offer.

En Facebook-sida med kopplingar till MRA-gruppen ‘A Voice for Men’ har upprättats i syfte att trakassera och kränka Collective Shout:s medlemmar i Townsville. Det är såhär de ser på kvinnor:

Jason Picton

Trakasserierna och kränkningarna var så obevekliga och giftiga – även manliga sympatisörer hånades som “manginas” – att vårt Collective Shout team i Townsville denna vecka tvingades göra vår Facebook-sida “privat”.

MRA-grupper är öppna med sitt förakt mot kvinnor. ‘A Voice for Men’:s grundare, Paul Elam, hade följande att säga om varför kvinnor våldtas:

I have ideas about women who spend evenings in bars hustling men for drinks, playing on their sexual desires … And the women who drink and make out, doing everything short of sex with men all evening, and then go to his apartment at 2:00 a.m.. Sometimes both of these women end up being the “victims” of rape.

But are these women asking to get raped?

In the most severe and emphatic terms possible the answer is NO, THEY ARE NOT ASKING TO GET RAPED.

They are freaking begging for it.

Damn near demanding it.

And all the outraged PC demands to get huffy and point out how nothing justifies or excuses rape won’t change the fact that there are a lot of women who get pummeled and pumped because they are stupid (and often arrogant) enough to walk though life with the equivalent of a I’M A STUPID, CONNIVING BITCH – PLEASE RAPE ME neon sign glowing above their empty little narcissistic heads.

Paul Elam uppmuntrar även sina anhängare till att, som han kallar det, “bash a bitch”:

In the name of equality and fairness, I am proclaiming October to be Bash a Violent Bitch Month.

I’d like to make it the objective for the remainder of this month, and all the Octobers that follow, for men who are being attacked and physically abused by women – to beat the living shit out of them. I don’t mean subdue them, or deliver an open handed pop on the face to get them to settle down. I mean literally to grab them by the hair and smack their face against the wall till the smugness of beating on someone because you know they won’t fight back drains from their nose with a few million red corpuscles.

And then make them clean up the mess. …

Now, am I serious about this?

No. Not because it’s wrong. It’s not wrong. Every one should have the right to defend themselves…

But it isn’t worth the time behind bars or the abuse of anger management training that men must endure if they are uppity enough to defend themselves from female attackers.

Paul Elam förtydligar sitt hat mot kvinnor, när han säger:

Should I be called to sit on a jury for a rape trial, I vow publicly to vote not guilty, even in the face of overwhelming evidence that the charges are true.

Greg Canning, representant för ‘A Voice for Men’ i Australien, uppmärksammades i media efter att ha avgått från sin position vid James Cook University i 2012. Canning hade anklagat adjungerad docent Betty McLellan för att “offentligt sexuellt förtala män” i sin kritiska analys av mäns våld mot kvinnor. När universitetet vägrade agera på hans klagomål, sa han upp sig.

I The Herald Sun:s artikel finns ett svar från professor McLellan. “Dr McLellan säger att det är ett löjeväckande påstående att hon skulle stödja våld mot män, eller förtalar dem”. “Jag stöder inte våld från någon mot någon: var det män, kvinnor, vem som helst”, sa hon. “Hur skulle jag ha förtalat någon, egentligen?” Hon menade att Dr Canning överreagerade när han sa upp sig från sin undervisningstjänst.

Minns feministen Andrea Dworkins berömda uttalande: “Feminism hatas för att kvinnor är hatade. Antifeminismen är ett direkt uttryck för kvinnohat; det politiska rättfärdigandet för att hata kvinnor”.

UPPDATERING:

En kommentator har bidragit med mer information om AVfM och deras vana att nätmobba och stalka kvinnor som offentligt kritiserar mäns våld.

När en viss feministisk bloggare skrev om hur hon tagit emot våldtäkts- och dödshot, svarade Paul Elam:

No matter what you do, you are going to see a lot more of the things you don’t like in the future. I don’t mean that in the way of violent threats and continued fixation on your rectum, but in much more organized, high impact consequences for those of your ilk, courtesy of the men’s movement. Simply put, we are coming for you. All of you. And by the time we are done you will wax nostalgic over the days when all you had to deal with was someone expressing a desire to fuck you up your shopworn ass.

Paul Elam erbjuder 1000 dollar som belöning för män som cyberstalkar anonyma feministiska aktivister och hittar deras verkliga identiteter så att dessa kan hängas ut på nätet. Även Dr Greg Canning har erbjudit sig att donera pengar för detta ändamål.

Följande är kommentarer tagna från ett AVfM forum om planerna att straffa kvinnor som talar om mäns våld:

“The FBI has been contacted, and your publisher has been contacted. Get ready to live a life of misery, you worthless Irish slut.”

We will NEVER let you escape. You are now on THE LIST.

STU: “We should limit our activism in regards to them, to advertising their misandry for all to see, recording it….and outing as many as we can so they are forced to answer for it to their employers, any male relatives….and even the local shopkeeper. In other words, don’t bother trying to change them…….just make them pay.

MANFROMMAN: “At any rate, I submit my pledge herein to support the attempt to expose these tart-brain bitches. Let us all FTSU!”

ALEKNOVY: “If it turns out she has children, she should also be reported to CPS.”

PAUL ELAM: “She is a disease that must be extirpated…Nothing she can do will help her now. It’s too late for forgiveness or mercy. The grinding wheels are in motion.”

ZENCO: “We’re coming for you honey. We will march forward on a road of your bones to victory.


Ursprungligen publicerat av Melinda Tankard Reist.

Caitlin Roper bloggar på Brighter Than Before.


Läs om hatet och hoten mot Lady Dahmer (mer).

Läs även om MRA-terroristen som inte fick ligga, Maskulint Initiativ och mansradikalen Robert Hermansson, samt inlägg om mobbare hos Lady Dahmer och When Darkness Falls.